HRVATSKI CESTINA DEUTSCH ENGLISH ITALIANO RUSSIAN
MAGYARUL

CHARTER

Charter v jednom smeru:

Kdy? plánujete zustat na mori jenom jeden týden, bude te?ko nav?tívit Split i Dubrovník v tak krátkém case. V tom prípade nabízíme na?im klientum mo?nost charteru jenom v jednom smeru, bez nových výdaju za  transit log. Na va?i ?ádost organizujeme cestu Split ? Dubrovník (nebo Dubrovník ? Split) pro nejvíc 8 cestujících v na?ich klimatizovaných minibusech za cenu cca 275 EUR.

Prihlá?ky: sobota od 17:00 hod.

Pri príjezdu do mariny je nutné nav?tívit  do ná? úrad a vybavit potrebnou dokumentaci.

Potrebné dokumenty jsou: cestovní pas, smlouva o charteru, p?eukaz Kapitána malých plovidel nebo k rízení  motorového plovidla i s povolením pro VHF operatéra, seznam i s osobními údaji v?ech clenu posádky. Pocas kotvení platí se dodatecné poplatky, napr. skiper, vnej?í motor, konecný úklid/ povinné), atd., platí se jenom v hotovosti, krome prípadu, ?e je v?echo placené a uvedené v charter smlouve. Kauce za poji?tení se platí v hotovosti, EUR-?eky do vý?e 200 EUR ka?dý, VISA, EUROCARD, MASTERCARD, AMERICANEXPRESS. V prípade nepríznivýchý povetrnostních podmínek mu?e vás upozornit personál, aby jste nevyplouvali, v prípade, ?e vyplujete a jakákoliv ?koda bude spusobena takovým cinem, celá vý?e kauce bude automaticky zadr?ena.

Po vybavení v?ech formálností my vás doprovadíme na jachtu, provedeme vás jachtou,odpovíme na v?echny va?e dotazy, které máte a skontrolujeme inventární seznam ploovidla a pomu?eme vám seznámit se s ním.Dáme vám císlo mobilního telefonu jednoho z vedoucích báze, který vám bude k slu?bám v nutných prípadech 24 hodin denne.

Kdy? se predpokládá  cas návratu po západe slunce, prosíme vás, aby jste nám to oznámili, aby jsme meli mo?nost zorganizovat va? príjezd v kteroukoliv dobu.

Odhlá?ky ? sobota do 9:00

Návrat do mariny predpokládáme v pátek vecer, aby jste se mohli odhlásit nejpozdeji do

soboty do 9:00 hodin.V prípade, ?e plovidlo není po?kozeno, celá suma za kauci se vám vrátí.

Jak strávíte cas  mezi prihlá?kou a odhlá?kou je jenom k va?i spokojenposti.

Te?íme se na Vás!

 

HRVATSKI :: CESTINA :: DEUTSCH :: MAGYARUL :: ENGLISH :: ITALIANO :: RUSSIAN

NÁZEV :: CHARTER :: MEGA JACHTA :: MOTOROVÝCH JACHET :: PLACHETNICI :: KATAMARANS :: JAK SE DOSTAT :: KONTAKY

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA :: REZERVACE INTERNETEM :: INFORMACE :: PRODEJ :: JACHTAŘSKÝM PŘÍSTAVEM :: SERVIS

ÚZEMÍ PLACHTÌNÍ :: TYP LODI :: POČASÍ :: NOVINKY :: PODÍVEJTE SE NA NAŠE PODMÍNKY

© 2004 CROATIA BOATS, All rights reserved.